شاید تنها واژه «ایثار» بتواند تفسیرگر رشادت دلاورمردانی باشد که سالهای سال میان امروز و دیروز هروله عشق می کنند . چشمان نافذ و ابری و لبهای خشکیده و متبسم آنها گویای رنجی نهفته از سالهای جنگ است که به خاطر آن روح بلندشان در آن فضای ملکوتی گاه متوقف می شود و گاه فریادشان در میان خانه ها و آسایشگاهها و خیابانها برای بیداری ما از غفلتها به گوش می رسد آیا خبری از آنهایی که به خاطر آرامش ما آسایش خویش را فدا کردند، داریم..


برای دیدن مابقی عکس ها به ادامه مطلب رجوع نماییدسخن عمار:

ای کاش خائنین ملت و پایمال کنندگان خون شهدا این تصاویر را ببینند این مرد برای عیش و نوش نرفته بود به خاطر هدفی که رفته بود و به خاطر آن هدفش نیز ایستاده است آنکه شهید شد در یک لحظه و یا یک دم جان به جان آفرین تسلیم کرد و به سوی خدا شتافت ولی این جانباز و سایر همرزمانش برای عبرت ما مانده است.مانده است بگوید ما در جنگ بر سر قیمت مرغ و مسکن دعوا نداشتیم جنگ ما جنگ حق با باطل بود.اگر این مرد نبود حال کشور ما شاید سوریه ،عراق ،افغانستان و یا بدتر از آن بودیم. الهم اشفع کل مریض