اسامی این هشت نفر به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
 
1- "غلامعلی حداد عادل "
 
2- "
سعید جلیلی"
 
3- "محسن رضایی"
 
4- "حسن روحانی"
 
5- "محمدرضا عارف" 
 
6- "محمدباقر قالیباف"
 
7- "محمد غرضی"
 
8- "علی اکبر ولایتی"