لطف خدا به مردم دنیا ارائه شد
یکباره شوره زار زمین باغ لاله شد
بس کوچه های خاکی مشهد پر از شعف
خورشید شهر خامنه 73 ساله شد
***
24 تیرماه سالروز ولادت مقام معظم رهبری بر ولایت مداران مبارک باد