با آغاز بکار دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شرایطی که محمد هاشمی رفسنجانی برادر رئیس مجمع تشخیص برای حضور در این دوره حکمی دریافت نکرده است، اخبار دریافتی حاکی از حضور محمد هاشمی با بهانه ریاست دفتر رئیس مجمع تشخیص در جلسات این مجمع است.

 در حالی که محمد هاشمی حکمی برای حضور در دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت نکرده است، با بهانه مسئولیت دفتر ریاست مجمع، در جمع اعضا جلسه بصورت ثابت حاضر می‌شود که تصاویر حضور وی در رسانه‌ها نیز منعکش شده است.
 
این در حالی است که محمد هاشمی، در گفتگویی با ایسنا در ارزیابی ترکیب جدید مجمع تشخیص نظام ، با استقبال از عدم دریافت حکم عضویت در مجمع گفته بود:  "این‌که اسم من این‌بار در ترکیب مجمع تشخیص مصحلت نظام نیست، جای شکرگزاری دارد، چراکه داشتن مسوولیت در نظام جمهوری اسلامی، بسیار دشوار است، باید در عاقبت همه ما بابت مسوولیت‌هایمان پاسخگو باشیم و من از مقام معظم رهبری از این جهت که این‌بار مرا معاف کردند، تشکر می‌کنم."
 
با توجه به اهمیت مذاکرات صحن مجمع و عدم انتصاب ایشان به عضویت در مجمع، مناسب است دلایل حضور وی در جلسات فوق و عدم رعایت ضوابط موجود بررسی و اعلام گردد.
 
این در حالی است که یکی از انتقادات جدی که همواره به هاشمی رفسنجانی مطرح بوده است، بکارگیری بستگان در مجموعه های مرتبط است که آفت‌هایی همچون استنکاف آنها از ضوابط موجود پس از پایان دوره مسئولیت و ادامه فعالیت به هر قیمتی در محیط های مربوطه دارد.