برای ریاست مجلس نهم علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل کاندیدا بودند که از 275 رأی مأخوذه علی لاریجانی با کسب 173 رأی پیروز این رقابت چند ماهه شد و به ریاست موقت مجلس نهم منصوب گردید. همچنین حداد عادل 100 رأی کسب کرد و دو نماینده نیز رأی سفید دادند.

خاطر نشان می شود، بعد از تصویب اعتبار نامه نمایندگان انتخاب هیئت رئیسه دائم که به مدت یک سال ادامه دارد در صحن مجلس برگزار می شود.بنا بر این گزارش، در جلسه امروز مجلس 6 نماینده غایب بودند و همچنین هفت نماینده به رغم آنکه در صحن مجلس حضور داشتند اما در رأی گیری شرکت نکردند.

مجلس نهم دارای 288 نماینده است که در جلسه امروز 282 نماینده حاضر شدند.